Kontakt:

Napíšte nám:

Bratské obce

 

Obec Slovenské Ďarmoty patrí medzi tie obce, ktoré sa po vstupe do EÚ rozhodli spoznávať kultúru a obyvateľov krajín únie. Naša obec má počnúc rokom 2007 podpísanú Dohodu o družobnej bratskej spolupráci so 7 obcami  krajín EÚ. Iniciátori týchto zmlúv sa dohodli podporovať vytváranie a rozvoj družobnej bratskej spolupráce všetkých orgánov, organizácií, podnikov, podnikateľov a obyvateľov vo svojich obciach. Rozhodli sa, že budú spoločne organizovať výstavy, exkurzie a iné podujatia zamerané na výmenu skúseností, a to hlavne na úseku školstva, kultúry, športu, hospodárstva, ale aj ostatných úsekoch verejného a spoločného života. Zástupcovia týchto obcí a miest chcú pomocou lepšieho vzájomného spoznávania a  spolupráce medzi občanmi prispieť k vylepšeniu životných podmienok občanov, k pochopeniu problémov vedľa seba žijúcich národov a národností. Aj zástupcovia našej obce sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a konferenciách.


Naše Bratské obce


1. BALASSAGYARMAT

Štát:                            Maďarsko                              

Župa:                          Novohradská                     

Rozloha:                     29,03 km2

Počet obyvateľov:      16396

www.balassagyarmat.hu

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  28.07.2007 v Slovenských Ďarmotách


2. CASAVATORE

Štát:                            Taliansko

Región:                       Campania

Provincia:                   Province of Naples

Rozloha:                     1,62 km2

Počet obyvateľov:      19608

www.comune.casavatore.na.it

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  23.05.2008 v Talianskom Casavotore.


3. RUCAR

Štát:                            Rumunsko

Región:                       Arges

Počet obyvateľov:      6207

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  23.05.2008 v Talianskom Casavotore.


4. NÓGRÁDMARCAL

Štát:                            Maďarsko

Župa:                          Novohradská

Rozloha:                     19,94 km2

Počet obyvateľov:      544

www.szugy.hu

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 1.8.2009  v Slovenských Ďarmotách

                                                                                    22.08.2009 v Nógrádmarcal

 

5. ÉRSEKVADKERT

Štát:                            Maďarsko

Župa:                          Novohradská

Rozloha:                     55 km2

Počet obyvateľov:      3526

www.ersekvadkert.hu

 

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  31.07.2010 v Slovenských Ďarmotách

                                                                              25.09.2010 v Érsekvadkert        

 

6. PATVARC

Štát:                            Maďarsko

Župa:                          Novohradská

Rozloha:                     7,84 km2

Počet obyvateľov:      646

 

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  31.07.2010 v Slovenských Ďarmotách

       07.08.2010 v Patvarc

7.  ILÍNY

Štát:                            Maďarsko

Župa:                          Novohradská

Rozloha:                     6,46 km2

Počet obyvateľov:      173

 

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci:  28.07.2012 v Ilíny

 

 

Dňa 30.07.2011 podpísala starostka obce Slovenské Ďarmoty Denisa Árvayová a primátor mesta Heimenkirch z Nemecka Vyhlásenie o spolupráci. Veríme, že v budúcnosti sa podarí uzavrieť medzi týmito dvoma miestami aj dohodu o družobnej spolupráci.


HEIMENKIRCH

Krajina:                       Nemecko

Štát:                            Bavorsko

Adm.región:               Swabia

Kraj:                           Lindau

Rozloha:                     21,23 km2

Počet obyvateľov:      3673

www.heimenkirch.de