Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.slovenskedarmoty.ocu.sk spravuje Obec Slovenské Ďarmoty a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).Sídlo stavebného úradu: Stavebný úrad Čebovce.

Správca obsahu: 

Slovenské Ďarmoty

Adresa:
Obecný úrad
Slovenské Ďarmoty 99
991 07 Slovenské Ďarmoty

IČO: 00 319 562

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región:Novohrad
Počet obyvateľov: 573
Rozloha: 1004 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1919


tel.: 047/4894196

e-mail: obecslov.darmoty@mail.t-com.sk


Kompetencie:
Obec Slovenské Ďarmoty je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 11.00 13.0 – 15.00
Utorok 8.00 – 1100
Streda 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.00


Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk